Laskemme ja kompensoimme hiilijalanjälkemme

Laskemme ja kompensoimme hiilijalanjälkemme

Me Havusella suhtaudumme ilmaston lämpenemiseen tosissamme, ja siksi haluamme läpinäkyvästi raportoida ja kompensoida päästövähennyksiemme jälkeen jäljelle jäävät päästömme. Vuoden 2021 hiilijalanjälkemme oli 66 000 hiilidioksidiekvivalenttia, joka vastaa 6,4 yksityishenkilön keskimääräistä hiilijalanjälkeä Suomessa. Kompensoimme hiilijalanjälkemme kaksinkertaisesti varmistaaksemme hiilineutraalin vaikutuksemme.  

Kansainvälisen GHG-protokollan ohjeistuksen mukaisesti laskelmassa päästömme jaettiin kolmeen kategoriaan, joita kutsutaan scopeiksi. Scope 1 sisältää omat suorat päästömme, scope 2 epäsuorat ostoenergian päästöt ja scope 3 epäsuorat arvoketjumme päästöt. Päästölaskelmamme suoritti Forest Gump Oy.

Laskelman tulokset osa-alueittain

Scope 1 -kategorian eli omien suorien päästöjemme määrä oli 51 116,3 hiilidioksidiekvivalenttia. Suurimman osan näistä päästöistä aiheuttivat operoimamme noin 26 hehtaarin kuusipellot, joiden päästöt olivat 48 464 hiilidioksidiekvivalenttia. Nämä maankäytön kasvihuonepäästöt muodostavat siis 73,5 prosenttia kaikista päästöistämme. Suurin osa maaperän päästöistä on kasvatettavista puista vapautuvaa dityppioksidia. Scope 1 -kategoriaan lasketaan myös kuljetuskalustomme päästöt. Kahden pakettiautomme, yhden jakelukuorma-automme, kahden henkilöautomme sekä tähän osioon mukaan lasketun päältäajettavan ruohonleikkurimme yhteispäästöt ovat laskelmien mukaan 2 652,3 hiilidioksidiekvivalenttia.

Scope 2 -kategoriaan kuuluvat ostoenergian päästömme. Käytämme ydin- ja vesivoimalla tuotettua vihreää sähköä, joten kuluttamamme sähkö on päästötöntä. Kun mukaan huomioidaan GHG-protokollan ohjeistuksen mukaiset hankinta- ja sijaintiperusteiset päästöt, muodostuu vuoden 2021 aikana käyttämämme 49,5 kilowattitunnin päästöiksi 4,4 hiilidioksidiekvivalenttia. Kun tähän lisätään vielä lämmitykseen käytetyn kaukolämmön osuus (4583 kWh / 705,9 kg CO2e) saadaan loppulukemaksi käyttämämme ostoenergian päästöille 710,3 hiilidioksidiekvivalenttia.

Scope 3 -kategoriaan laskettiin synnyttämämme jätteet, muovisten kuusipussiemme tuotannon päästöt, ostetut kuljetuspalvelut Suomeen ja Suomessa, käytettyjen polttoaineiden tuotannon päästöt, sähköntuotannon epäsuorat päästöt sekä jopa kausityöntekijöidemme työmatkat kodin ja työpaikan välillä. Näistä suurimmaksi yksittäiseksi päästölähteeksi osoittautuivat kuusipussit, joiden tuotannon kokonaispäästöt ovat 5 826,3 hiilidioksidiekvivalenttia. Scope 3 -kategoriaan sisällytettyjen lähteiden yhteispäästöt ovat laskelman mukaan 14 133,7 hiilidioksidiekvivalenttia.

Yhden joulukuusen hiilijalanjälki on 3,9 kg CO2e

Kun vuoden 2021 toimintamme tuottama päästömäärä 65 955,9 kg CO2e jaetaan myymiemme joulukuusien määrällä, saadaan yhden joulukuusen hiilijalanjäljeksi 3,9 hiilidioksidiekvivalenttia. Päästölaskelmissa ei ole otettu huomioon joulukuusien päätymistä energiatuotannon raaka-aineeksi tai hakkeeksi, jolloin muita energiatuotannon raaka-aineita ei kulu niin paljoa, mikä taas vähentää niistä aiheutuvia päästöjä. Näin ollen todellisuudessa yhden kuusen hiilijalanjälki on siis pienempi kuin 3,9 kg CO2e.

Pyrimme päämäärätietoisesti vähentämään toiminnastamme syntyviä päästöjä. Suurin osa päästöistämme syntyy maankäytöstä, ja koska joulukuusien kasvatusmetodien muuttaminen vähäpäästöisemmäksi on erittäin haastavaa, keskitymme päästövähennyksissämme muihin osa-alueisiin.

Jäljelle jäävät päästöt kompensoimme tekemällä mäntyistutuksia kaksinkertaisen määrän syntyneeseen päästömäärään nähden, jotta päästömme tulee varmasti kompensoitua kokonaan. Jokainen istuttamamme puu tulee elinaikanaan sitomaan vähintään 600 kiloa hiilidioksidia.

Voit tutustua päästölaskelmaraporttiimme tarkemmin täällä >>